Shagya-araben

- inte bara svart eller vitt!

Shagya-arabens historia
Shagya-araben är en av Europas – ja kanske världens – äldsta hästraser med ofta mer än 200 års dokumenterad härstamning. Många hästar har mer än 20 kända generationer bakom sig.

Rasen har sitt huvudsakliga ursprung i dubbelmonarkin Österrike-Ungern, där man ville skapa en ras med lättare och smidigare hästar att användas i kavalleriet. Shagya-araben användes främst av officerarna och var känd för sin framåtanda och uthållighet.

Särskilt utvalda arabiska fullblodshingstar importerades från öknen och fördes till inhemska ston, vilka redan var starkt präglade av orientaliskt blod. Därefter avlade man bara vidare på det allra bästa.

En rad originalaraber blev stamfäder inom rasen. Av dessa kan nämnas Shagya, Gazal, Koheilan, Siglvavy, Siglvavy Bagdady och O´Bajan. Den mest kända var Shagya (uttalas shag´ja), född 1830 i Syrien och importerad 1836 till Statsstuteriet Bablogna i Ungern. Shagya blev far till otaliga avkommor och hade genomslagskraft utöver det vanliga. Senare gav han även namn åt rasen.

Resultatet av denna målinriktade avel uteblev inte. Inom loppet av några få generationer hade man skapat en ras vilken snabbt blev efterfrågad över hela Mellaneuropa för sina bruksegenskaper, sin skönhet och allsidighet. Stamboken stängdes för hästar med främmande blod och nytt arabiskt blod tillfördes bara undantagsvis. Avelsarbetet fortsatte in i vårt århundrade, då också många västeuropeiska länder fick upp ögonen för denna användbara ras.

Shagya-araben i Sverige

Shagya-araben kom till Sverige redan år 1936 då dr Arvid Aaby-Ericson importerade shagya-araber från Ungern. Dessa användes i den svenska halvblodsaveln. En av dem var stoet Judith 2925 som grundade stofamilj 38. Shagya-blod återfinns t ex i hingstarna Immer 369, Urbino 430 och Utrillo 432, vilka gett upphov till åtskilliga framgångsrika avkommor. Hingsten Any Question 562 (morfar till Milton) hade även han en stor andel shagya-blod.

Shagya-aveln i Sverige grundar sig på tolv renrasiga shagya-ston som importerades under 1960- och 1970-talen. Dessa har varit produktiva och lämnat ett stort antal avkommor till såväl tävlingsbanorna som aveln. Under de senaste åren har importen tagit ny fart, och sammanlagt finns nu ca 100 registrerade shagya-araber i Sverige, därav några godkända hingstar och ett 20-tal stambokförda ston.

Shagya-araben – en mångsidig ras

Avelsmålet är en ädel och okomplicerad rid- och körhäst med arabisk prägel. Shagya-araben är uthållig med gott temperament, bra rörelser och god inlärningsförmåga. Detta gör den mycket lämplig som modern allroundhäst.

Det finns många exempel på shagyans användbarhet i de olika ridsportgrenarna, där de placerar sig väl i konkurrens med andra varmblod i hoppning, fälttävlan, dressyr och distans.

De är också mycket populära körhästar och börjar även synas på westernarenorna runt om i världen. Shagya-arabens egenskaper har dessutom gjort den till en eftertraktad förädlare inom många raser, t ex holsteiner, trakehner och svenskt halvblod.

Men framförallt är shagya-araben en idealisk familjehäst. Den är lätthanterlig och lättlärd både under ridning och vid umgänge. En shagya-arab är en häst som alla i familjenm oavsett kunskap eller storlek, ska kunna få en fin relation till -  en familjemedlem, en vän som är villig att göra allt för Dig.

Rasbeskrivning för shagya-araben

Shagya-araben skall uppvisa typiska arabiska drag men skall vara tveklöst större, mer muskulös, ha mer massa och grövre benstomme än ökenaraben. Den skall vara vacker och harmoniskt byggd, med ett uttrycksfullt ädelt huvud, väl ansatt lagom lång ridhästhals, bra överlinje och markerad manke, långt kors och väl buren svans. Kroppsbyggnaden ska alltid vara längre än hög, dvs. rektangulär. Benen ska vara starka, torra och nöjaktigt korrekta. Fria vägvinnande, elastiska och korrekta rörelser i alla tre gångarterna är mycket viktigt. Önskvärd mankhöjd ca 150 till 160 cm men såväl ponnymått som mått uppåt 165 cm förekommer.